این فرم مخصوص نمایندگی خدمات پس از فروش می باشد. لطفا این فرم را پر نموده تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
سال تولد :
* پست الکترونیک :
* تلفن :
آدرس سایت :
* همراه :
* آدرس :
* مدرک تحصیلی :
* سابقه کار با شرکتهای مختلف :
* مدرک فنی حرفه ای مربوط به تعمیرات کولر :
* جواز کسب :
* تعداد نیرو های در اختیار :
* امکانات در اختیار مرکز سرویس :
* کد تصویری