کیفیت محصولات کوبر Köber quality
 
سیستم مدیریت کیفیت
سیستم مدیریت کیفیت اتخاذ شده در شرکت کوبر بر اساس استاندارد ISO 9001 سال 2008 میباشد که از طرف مراجع صدور گواهینامه در آلمان*  به این کمپانی اعطا شده است.
Germanischer Lloyd Certification GmbHşi TÜV SÜD Management Services GmbH.

 


استاندارد اروپا
همه مدلهای پکیج شوفاژ دیواری برند کوبر, دارای گواهینامه آزمون فرکانس نوع CE از اتحادیه اروپا میباشد. همچنین ایمنی محصولات برند کوبر توسط آزمایشگاههای تایید ایمنی  ISCIR CERT در رومانی* و نیز موسسه استاندارد بریتانیا  (BSI) مورد تائید قرار گرفته است.
 
* ISCIR CERT تنها مرجع در رومانی است که برای تصدیق کیفیت اینگونه محصولات دارای صلاحیت میباشد.
 


آزمایشگاههای تمام اتوماتیک هر یک از پکیج شوفاژ دیواری های کوبر به طور مجزا و در آزمایشگاههای اتوماتیک مورد بررسی قرار گرفته اند.
اپراتور لوله های هیدرولیک و لوله گاز را متصل میکند, نوع پکیج شوفاژ دیواری را برای آزمون انتخاب میکند و برنامه تست اتوماتیک را آغاز مینماید. نتیجه آزمون بطور اتوماتیک ایجاد میشود.
تمامی پکیج های شوفاژ دیواری برند کوبر دارای سه ماه گارانتی تعویض میباشند.
ما کیفیت هر یک از محصولات برند کوبر نصب شده در محل سکونت شما را تضمین میکنیم.