شــرکت نــوآوران تأسیســات پــویــا با بهره گیری از دانش متخصصان مجرب در حوزه های تولید، فروش، اجرا و خدمات پس از فروش، در کلیه زمینه های تهویه مطبوع و تأسیسات ساختمان فعالیت دارد. کلیه فعالیت های نام برده، در دو سطح خانگی(RAC) و تجاری-صنعتی ( (CAC) انجام‌ می شود.

افتخار داریم که به پشتوانه سال ها فعالیت مستمر در زمینه‌ تهویه مطبوع، با تولیداتی تحت نا‌م های فراتهویه و اکومکس و... گــامـی سازنده در جهــت ارتقای کیفیـت این صنــعـت برداشته ایم و به موازات افزایش سهم بازار برندهای خود در سراسر کشور، با اخذ نمایندگی انحصاری برندهای AIWA و KOBER در ایران، سبد محصول کاملی را ارائه داده ایم.