Support and installation

پشتیبانی و نصب

خدمات پس از فروش

با گسترش روز افزون استفاده از سیستم های گرمایشی و سرمایشی با تکنولوژی پیشرفته و جدید در منازل، ایجاد یک واحد خدمات پس از فروش کارآمد در زمینه خدمات رسانی و تامین اطمینان خاطر دارندگان این محصولات و همچنین حمایت و ایجاد یک فرهنگ مصرف بهینه از این دستگاهها، یک نیاز ضروری و قطعی برای جامعه امروز ما به شمار می رود. شرکت نوآوران تاسیسات پویا جهت آسودگی خاطر مصرف کنندگان گرامی و به منظور ایجاد رفاه، آرامش و اطمینان بیشتر، اقدام به ارائه مجموعه کاملی از خدمات نموده است.

مرکز خدمات پس از فروش محصولات این شرکت هم اکنون در اصفهان با هدف ارائه خدمات متمایز در راستای رضایت مشتریان عرضه میگردد. بدین جهت می توانید از خط 03135036 که جهت سهولت برقراری ارتباط مصرف کنندگان با شرکت و ارائه خدمات برتر به آنان معرفی گردیده است استفاده کنید.

اهداف خدمات پس از فروش پویا سرویس که به عنوان یک خدمت ویژه در راستای رضایت مشتریان انجام می شود، به شرح ذیل می باشد:

  • کارشناسی قبل از فروش
  • کارشناسی قبل از نصب
  • نصب و راه اندازی رایگان
  • آموزش رایگان
  • تعمیرات در دوران گارانتی
  • تعمیرات در دوران غیرگارانتی
  • پشتوانه خدمات و تامین قطعات
  • ارتباط مستمر و دائمی با مصرف کنندگان (پس از ارائه خدمات از طرف شرکت) و دریافت نقطه نظرات مصرف کنندگان
  • بازرسی ادواری